Multilingual Turkish Dictionary

BABEK

BABEK : Turkish Turkish Encyclopedic

Yüzyıl'da Arap-İslam Devleti'nin Abbasiler Devri'nde devlete karşı ayaklanarak Azerbaycan'ı egemenliği altına alan, insanların her açıdan tam eşitliğini savunan, komünal (ortakçı) bir toplum yaratmaya çalışan bir dinsel öğretinin kurucusudur. İnananlarına göre Babek bir peygamberdir. Ayaklanması 838 yılında kanlı bir biçimde bastırılmış ve Babek yakalanarak idam edilmiştir. (*a.)*