Multilingual Turkish Dictionary

BABILIK

BABILIK : Azerbaijani Explanatory Dictionary

BABILIQ is. [xüs. is.-den]
Babi mezhebi; XIX esrin ortalarında İranda "Bab" texellüslü Mirze Əli Mehem-med adlı bir şexs terefinden tesis edilmiş dini teriqet. // Babi mezhebine mensubiyyet.
məc. Dinsizlik, kafirlik menasında.

BABİLİK : Turkish Turkish

xix. yüzyılda ıran'da ali muhammed bab'ın kurduğu, bahailiğe kaynaklık eden dinsel öğreti

BABİLİK : Turkish Turkish Encyclopedic

XIX. Yüzyıl'da İran'da Şi-i inanışından hareket edilerek kurulan bir dindir. Kurucusu Mirza Ali Muhammet Bab'dır. Onun öldürülmesinden sonra inanış Bahailik ve Sulıh-i Ezel adlarıyla ikiye ayrıldı. Kutsal kitapları Beyan'dır ( El Dürr-i Behiyye ). Öğretisinin temeli insan sevgisi ve karşılıklı saygıdır. Dinsel töreni, ayini ve din adamı olmayan inanışlardan biridir. (*a.)