Multilingual Turkish Dictionary

BAC-XƏRAC

BAC-XƏRAC : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [fars.] bax bac 1 ve
ci menalarda. Xəlil paşa Koroğluya yeddi ilin bac-xəracını verdi. "Koroğlu". Kişi bütün dünyadan bac-xərac alır. C.Cabbarlı.
B.AD&#
is. məh.
Tendir ve s. qurmaq üçün içine keçi qılı qatılıb hazırlanan qatı palçıq.
Qazma evlerin ortasında palçıqdan qay-rılan ocaq yeri.