Multilingual Turkish Dictionary

BACALAN

BACALAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

qırcaqçı. qıracçı. xiracçı (< qırmaq qırxmaq). güclə, zorla nərsədən, kimsədən qırıb, qırxıb alan, qoparan, süzdürən

BACALAN : Turuz Dictionary

acavul. tölütçü. salqıtçı

BACALAN : Turuz Dictionary

acavul. tölütçü. salqıtçı