Multilingual Turkish Dictionary

BACAQLЇ

BACAQLЇ : Az Turkish Farsi

ص.دارای پاهای دراز. لنگ دراز. در آزربایجان در قرن 18 و 19 میلادی به دوکای هلندی گفته می‌شد. سکّه‎های طلای فتحعلی شاه قاجار را نیز باجاقلی می‌نامیدند. نوعی سکّه طلای در دورة عثمانی نیز بوده است