Multilingual Turkish Dictionary

BACAR

BACAR : Arin Turkish Etimology Dictionary

bazar.
bacara çıxmaq bacarıq istər

BAÇAR : Arin Turkish Etimology Dictionary

(maçar). başar. anlayışlı

BACAR : Turuz Dictionary


söykənməqıl soyuva , tovun gedər suyuva, bacar edin yaşamı, bayındırlıq yazıva. (tovun: gücün)

BACAR : Turuz Dictionary


gedməmişdən, bacar artıq düşünqıl, getdin isə artıq geri düşünmə

BACAR : Turuz Dictionary

güc

BACAR : Turuz Dictionary

-az söz verib, çox bacar. (az: kəm) (söz: və'də)

BACAR : Turuz Dictionary


söykənməqıl soyuva , tovun gedər suyuva, bacar edin yaşamı, bayındırlıq yazıva. (tovun: gücün)

BACAR : Turuz Dictionary


gedməmişdən, bacar artıq düşünqıl, getdin isə artıq geri düşünmə

BACAR : Turuz Dictionary

güc

BACAR : Turuz Dictionary

-az söz verib, çox bacar. (az: kəm) (söz: və'də)