Multilingual Turkish Dictionary

BACARI

BACARI : Arin Turkish Etimology Dictionary

başarı.
başarma. yaratı. yarayış. yaraşıq. yarlaşıq. barış. barlaş. barlaşıq. barışıq. varış. əriş. uğur. uzluq. qalxış. oluş. boluş. buluş. tapış. iyi qoşut, durmuş, duruş, yağday. mutluluq. qutluluq. nailiyyət.müvəffəqiyyət.
başarı. maçarı. anlayışıq.
çıxar. yetənək. yordam. uzluq. ustalıq. qabiliyət. qatma.
olum, bacarı gücü: düzəy. düzləm. ölçü. səviyyə

BACARI : Az Turkish Farsi

مهارت
موفقیت
هنر
فن
صنعت