Multilingual Turkish Dictionary

BACARIQ QABİLİYYƏTİ

BACARIQ QABİLİYYƏTİ : Turuz Farsca - Türkce

aşarmışı bacarıq çıxarı.
başarmışı qalmamış