Multilingual Turkish Dictionary

BACARIQCATIR

BACARIQCATIR : Turuz Dictionary

-qutluq payı bacarıqcadır. (qutluq nə alınır nə satınır, yalnız yaranır)

BACARIQCATIR : Turuz Dictionary

-qutluq payı bacarıqcadır. (qutluq nə alınır nə satınır, yalnız yaranır)