Multilingual Turkish Dictionary

BACARIQLAR

BACARIQLAR : Turuz Dictionary


bacarıqlar istəməkdən doğmamış, istəməklər bacarmadan olmamış.
bacarıqlar uğursuzlar uğradır. (uğursuzlar: şanssızlar. çarəsizlər). (uğradır: onğarır. doğruldur)
bilməqilə duymaqın çox arası var hələ, qovuşurmağa ikisin, çox bacarıqlar gərək

BACARIQLAR : Turuz Dictionary


bacarıqlar istəməkdən doğmamış, istəməklər bacarmadan olmamış.
bacarıqlar uğursuzlar uğradır. (uğursuzlar: şanssızlar. çarəsizlər). (uğradır: onğarır. doğruldur)
bilməqilə duymaqın çox arası var hələ, qovuşurmağa ikisin, çox bacarıqlar gərək