Multilingual Turkish Dictionary

BACARIQLIQ

BACARIQLIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

bacarıq. başarıq. başarıqlıq.
yetər. yetərlik. yeti. yetilik. yetnək. yetənək. yetnəklik. çıxar. çıxarlıq. sığış. sığışlıq. sığmal. sığmallıq. dişlək. dişəlik. aşım. aşımlıq. bəsi. bəsilik. bəsim. bəsimlik. dayınaq. dayınıq. dayınım. dayınış. dayanıq. dayanış. dayanaq. dayanım. dayınımlıq. dayınıqlıq. dayınışlıq. dayınaqlıq. dayanaqlıq. dayanıqlıq. dayanımlıq. dayanışlıq. ləyaqət. layiqliq. qabil. qabillik. səzavarlıq. müstəiddlik. kapasitə. qabiliyyət.
edərmənlik. usluluq. səlqə. təriqətçilik. zirəhlıq.
girginlik

BACARIQLIQ : Turuz Dictionary

aşarıqlıq. bacarıq. başarıq. sığım. sığa. sındal. qapsam. yarar. yaral. yarqa. yarqal. fərə. törgən. törgənlik. törəkən. törəkənlik. osmanlıq. ötmənlik. ötəmənlik. qabiliyyət

BACARIQLIQ : Turuz Dictionary

aşarıqlıq. bacarıq. başarıq. sığım. sığa. sındal. qapsam. yarar. yaral. yarqa. yarqal. fərə. törgən. törgənlik. törəkən. törəkənlik. osmanlıq. ötmənlik. ötəmənlik. qabiliyyət