Multilingual Turkish Dictionary

BACARIQSIZLIQ

BACARIQSIZLIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

bəcəriksizlik. başarıqsızlıq.
çolablıq. çolpalıq. çolaqlıq. çolqalıq. ələyaqsızlıq. yatımsızlıq. işbilməzlik. naşılıq.
acizlik

BACARIQSIZLIQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. Bacarığı olmama, elinden iş gelmeme, qabiliyyetsizlik, tec-rübesizlik, acizlik.
.[Kor kişinin] əlbisəsi-nin tərzi, biçimi
avamlığını; yerişi
göz-süzlüyünü; üzünün xətləri
aciz və baca-rıqsızlığını andırırdı. S.Hüseyn. Sobadan düşən işıqda onun [Mahmudun] yoğun qara barmağı bacarıqsızlıqla (z.) iynəni sarı düymənin dibinə batırır(dı). Ə.Əbülhesen.

BACARIQSIZLIQ : Azerbaijani English Dictionary

i. unskilfulness, clumsiness, lack of ability, inability, incapability