Multilingual Turkish Dictionary

BACARLI

BACARLI : Arin Turkish Etimology Dictionary

başarlı. bəcərli. qıvrıq. qıvraq. çıxarlı. çıxmar. bacmar

BACARLI : Turuz Dictionary

güclü

BACARLI : Turuz Dictionary

güclü