Multilingual Turkish Dictionary

BACARLIQ

BACARLIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qörbəzlük qörbəzlük. gürbüzlük. cürbüzəlük. zorbalıq. mahirlik.
yordam. çıxarlıq. çeviklik. maharət

BACARLIQ : Turuz Dictionary

yoğruluq. yaxımlıq. incəlik.
yoğruluq sözdə, doğruluq özdə

BACARLIQ : Turuz Dictionary

yoğruluq. yaxımlıq. incəlik.
yoğruluq sözdə, doğruluq özdə