Multilingual Turkish Dictionary

BACARMA

BACARMA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

"Bacarmaq"dan f.is.

BACARMA : Turuz Dictionary


ərdəm istir qorumaq toprağını, bu bacarma hər elin buyruğu dəl. (buyruğu dəl: qisməti deyil)

BACARMA : Turuz Dictionary

-sevməyini bacarma, sevilməyin tanıma, mutluluğun haçarı

BACARMA : Turuz Dictionary


ərdəm istir qorumaq toprağını, bu bacarma hər elin buyruğu dəl. (buyruğu dəl: qisməti deyil)

BACARMA : Turuz Dictionary

-sevməyini bacarma, sevilməyin tanıma, mutluluğun haçarı