Multilingual Turkish Dictionary

BACARMALITIR

BACARMALITIR : Turuz Dictionary


istəklərin edinməyi bacarmayan, edinmişlər sevməyini bacarmalıdır. (edinmək: əldə edmәk)

BACARMALITIR : Turuz Dictionary


istəklərin edinməyi bacarmayan, edinmişlər sevməyini bacarmalıdır. (edinmək: əldə edmәk)