Multilingual Turkish Dictionary

BACARMAMIŞ

BACARMAMIŞ : Turuz Dictionary

-nə çox sevən bacarmamış sevmәsin, düşən torda kəndi görmüş ölməsin

BACARMAMIŞ : Turuz Dictionary

-nə çox sevən bacarmamış sevmәsin, düşən torda kəndi görmüş ölməsin