Multilingual Turkish Dictionary

BACARMATAN

BACARMATAN : Turuz Dictionary


bacarıqlar istəməkdən doğmamış, istəməklər bacarmadan olmamış

BACARMATAN : Turuz Dictionary


bacarıqlar istəməkdən doğmamış, istəməklər bacarmadan olmamış