Multilingual Turkish Dictionary

BACARMAYAN

BACARMAYAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

iş, bacarmayanların, sorumsuz yetgisiz olanların əlində qalmaq: iş ayağa düşmək

BACARMAYAN : Turuz Dictionary


bacarmayan yaşamı, adın qoyar tapmaca
istəklərin edinməyi bacarmayan, edinmişlər sevməyini bacarmalıdır. (edinmək: əldə edmәk)

BACARMAYAN : Turuz Dictionary


bacarmayan yaşamı, adın qoyar tapmaca
istəklərin edinməyi bacarmayan, edinmişlər sevməyini bacarmalıdır. (edinmək: əldə edmәk)