Multilingual Turkish Dictionary

BACARMAYIB

BACARMAYIB : Arin Turkish Etimology Dictionary

bacarmayıbda, bacarmaqdan gələn: bir kəl, birdə yağlı

BACARMAYIB : Turuz Dictionary

-bacarmayıb edmək, üzücüdür, bacarıbda edməmək, yaxıcı!

BACARMAYIB : Turuz Dictionary

-bacarmayıb edmək, üzücüdür, bacarıbda edməmək, yaxıcı!