Multilingual Turkish Dictionary

BACARMAZ

BACARMAZ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

sif. ve is. Bacarmayan, elin-den iş gelmeyen, bir işe iqtidarı olmayan adam. Bacarmaza iş tapşırma.

BACARMAZ : Turuz Dictionary

-sevmөyini bilmөyөn, qırmağını bacarmaz, darlıq günü görməyən, dinclikdə duranmaz

BACARMAZ : Turuz Dictionary


dinləməyin unudan, gəpirməyin bacarmaz

BACARMAZ : Turuz Dictionary

bilməz.
sevməyin bacarmıyan, küsməyin bilməz. (hər nəyin yolu var).
sevməyini bacarmaz, süycü yaşam quranmaz. (süycü: dadlı. şirin)
bacarman.
sevməyini bacaran, yaxşılığa uğramış, sevməyini bacarman, yamanlığa uğrarmış

BACARMAZ : Turuz Dictionary

yasanmaz.
döğülməzi usda bacarmaz, ölünməzi tanrı yaratmaz. (döğülməzi: sınılmazı. sınmayanı. pozulmayanı. )

BACARMAZ : Turuz Dictionary

-sevmөyini bilmөyөn, qırmağını bacarmaz, darlıq günü görməyən, dinclikdə duranmaz

BACARMAZ : Turuz Dictionary


dinləməyin unudan, gəpirməyin bacarmaz

BACARMAZ : Turuz Dictionary

bilməz.
sevməyin bacarmıyan, küsməyin bilməz. (hər nəyin yolu var).
sevməyini bacarmaz, süycü yaşam quranmaz. (süycü: dadlı. şirin)
bacarman.
sevməyini bacaran, yaxşılığa uğramış, sevməyini bacarman, yamanlığa uğrarmış

BACARMAZ : Turuz Dictionary

yasanmaz.
döğülməzi usda bacarmaz, ölünməzi tanrı yaratmaz. (döğülməzi: sınılmazı. sınmayanı. pozulmayanı. )