Multilingual Turkish Dictionary

BACARMISAN

BACARMISAN : Turuz Dictionary


bacarmısan sevməyi, evrəni heç suçlama, mutluq doğar ürəgdə, sevmə yolun bacarsan

BACARMISAN : Turuz Dictionary


bacarmısan sevməyi, evrəni heç suçlama, mutluq doğar ürəgdə, sevmə yolun bacarsan