Multilingual Turkish Dictionary

BACARMIYAN

BACARMIYAN : Turuz Dictionary


sevməyini bacarmıyan, boş başına iş açar.
borcverməyi bacarmıyan, borclu düşər. (borcverməyi
borcverməyi
vaz keçməyi)

BACARMIYAN : Turuz Dictionary


diriliyin bacarmıyan ölməlidir.
sevməyin bacarmıyan, küsməyin bilməz. (bilməz: bacarmaz). (hər nəyin yolu var)

BACARMIYAN : Turuz Dictionary


sevməyini bacarmıyan, boş başına iş açar.
borcverməyi bacarmıyan, borclu düşər. (borcverməyi
borcverməyi
vaz keçməyi)

BACARMIYAN : Turuz Dictionary


diriliyin bacarmıyan ölməlidir.
sevməyin bacarmıyan, küsməyin bilməz. (bilməz: bacarmaz). (hər nəyin yolu var)