Multilingual Turkish Dictionary

BACARSAN

BACARSAN : Turuz Dictionary

bacarsan. əlindən gəlsə.
öc almağı bacarsan, bağışlamaq güc gəlir.
becərməgin bacarsan, pozuq tuxum şorağ yer, ürün verməz ha əksən.
öğrəşməyi bacarsan, sanmadığın yaparsan

BACARSAN : Turuz Dictionary


seçdiyivi bacarsan, üstə gəlir artığı.
bacarmısan sevməyi, evrəni heç suçlama, mutluq doğar ürəgdə, sevmə yolun bacarsan.
yürük törük bacarsan, ucalığı taparsan. (yürük: rəfdar). (törük: devrik. davranma). (ucalığı: böyüməyi. ilərləməyi)

BACARSAN : Turuz Dictionary

bacarsan. əlindən gəlsə.
öc almağı bacarsan, bağışlamaq güc gəlir.
becərməgin bacarsan, pozuq tuxum şorağ yer, ürün verməz ha əksən.
öğrəşməyi bacarsan, sanmadığın yaparsan

BACARSAN : Turuz Dictionary


seçdiyivi bacarsan, üstə gəlir artığı.
bacarmısan sevməyi, evrəni heç suçlama, mutluq doğar ürəgdə, sevmə yolun bacarsan.
yürük törük bacarsan, ucalığı taparsan. (yürük: rəfdar). (törük: devrik. davranma). (ucalığı: böyüməyi. ilərləməyi)