Multilingual Turkish Dictionary

BACARTIQCA

BACARTIQCA : Turuz Dictionary


kəndivi nərsələrin yoxluğuyla sıxışdırma, gözlərini bacardıqca yekə aç, yiyəliklərivi iyi görəsən. (yiyəliklərivi: malik olduqlarıvı)

BACARTIQCA : Turuz Dictionary


kəndivi nərsələrin yoxluğuyla sıxışdırma, gözlərini bacardıqca yekə aç, yiyəliklərivi iyi görəsən. (yiyəliklərivi: malik olduqlarıvı)