Multilingual Turkish Dictionary

BACARTIQIN

BACARTIQIN : Turuz Dictionary

-aşq yaşanır, hər kəs bacardığın oynur

BACARTIQIN : Turuz Dictionary


bildiyivi yaymasan, düşündüyün aytmasan, bacardığın yapmasan. varsan yoxsan bir poxsan, varlığında bir yoxsan. hindi düşün çalınqıl (kəndivə gəl).
bildiyivi yaygilən, düşündüyün aytgilən, bacardığın yapgilən. (aytmasan: açmasan). (aytgilən: açıqla)

BACARTIQIN : Turuz Dictionary


çalış bacardığın olasan.
istəklərin sökünü, bacardığın yapmamış. (sökünü: xəsdəsi)
bacardığın yaparsan, istədiyin yasırsan

BACARTIQIN : Turuz Dictionary

bacardığın. bildiyin:
düşündüyün düşün, bildiyin yapın

BACARTIQIN : Turuz Dictionary

iradə etdiyin. qılındığın.
olcalara bıraxma, yaşam uçar dayanmaz, bacardığın yapmasan, durmuşunda ucalmaz. (olcalara: şanslara. ehtimallara)

BACARTIQIN : Turuz Dictionary

-aşq yaşanır, hər kəs bacardığın oynur

BACARTIQIN : Turuz Dictionary


bildiyivi yaymasan, düşündüyün aytmasan, bacardığın yapmasan. varsan yoxsan bir poxsan, varlığında bir yoxsan. hindi düşün çalınqıl (kəndivə gəl).
bildiyivi yaygilən, düşündüyün aytgilən, bacardığın yapgilən. (aytmasan: açmasan). (aytgilən: açıqla)

BACARTIQIN : Turuz Dictionary


çalış bacardığın olasan.
istəklərin sökünü, bacardığın yapmamış. (sökünü: xəsdəsi)
bacardığın yaparsan, istədiyin yasırsan

BACARTIQIN : Turuz Dictionary

bacardığın. bildiyin:
düşündüyün düşün, bildiyin yapın

BACARTIQIN : Turuz Dictionary

iradə etdiyin. qılındığın.
olcalara bıraxma, yaşam uçar dayanmaz, bacardığın yapmasan, durmuşunda ucalmaz. (olcalara: şanslara. ehtimallara)