Multilingual Turkish Dictionary

BACATA

BACATA : Turuz Dictionary


su küzədə, gün bacada, dosd ürəkdə durur, içi gülmәz, dosdu saymaz, durmuşundan olur. (durmuşundan: yaşamından)

BACATA : Turuz Dictionary


su küzədə, gün bacada, dosd ürəkdə durur, içi gülmәz, dosdu saymaz, durmuşundan olur. (durmuşundan: yaşamından)