Multilingual Turkish Dictionary

BACATAN

BACATAN : Turuz Dictionary

-haçadan huçadan biridə çıxdı bacadan

BACATAN : Turuz Dictionary

-bacadan baxmaq: ışıqlamaq. çıralamaq

BACATAN : Turuz Dictionary


yoğun tüstü dar bacadan çıxanmaz

BACATAN : Turuz Dictionary

-zor qapıdan girince yasa bacadan çıxar.
oğru evden olursa öküzü bacadan aşırır

BACATAN : Turuz Dictionary

-haçadan huçadan biridə çıxdı bacadan

BACATAN : Turuz Dictionary

-bacadan baxmaq: ışıqlamaq. çıralamaq

BACATAN : Turuz Dictionary


yoğun tüstü dar bacadan çıxanmaz

BACATAN : Turuz Dictionary

-zor qapıdan girince yasa bacadan çıxar.
oğru evden olursa öküzü bacadan aşırır