Multilingual Turkish Dictionary

BACIM

BACIM : Turuz Dictionary

-(ağı). bacım yoxdur sızıldıya yaş tökə, saçın yolub, sinə sökə, singirimə taş tökə. ( singirimə: məzarıma)

BACIM : Turuz Dictionary

sinlim. sinğlim

BACIM : Turuz Dictionary

-yaxlı bacım: əziz bacım

BACIM : Turuz Dictionary

-(ağı). bacım yoxdur sızıldıya yaş tökə, saçın yolub, sinə sökə, singirimə taş tökə. ( singirimə: məzarıma)

BACIM : Turuz Dictionary

sinlim. sinğlim

BACIM : Turuz Dictionary

-yaxlı bacım: əziz bacım