Multilingual Turkish Dictionary

BACIQ

BACIQ : Turuz Dictionary

ağacıq. (qurbağacıq. qurbacıq. (/qurub bağlayan).
bilgisayar (kampiyuter) movsu (mavsı).
iki tikəni birbirinə quran, bağlayan çəngəl, oyuz, həlqə

BACIQ : Turuz Dictionary

ağacıq. (qurbağacıq. qurbacıq. (/qurub bağlayan).
bilgisayar (kampiyuter) movsu (mavsı).
iki tikəni birbirinə quran, bağlayan çəngəl, oyuz, həlqə