Multilingual Turkish Dictionary

BACISIN

BACISIN : Turuz Dictionary

-müslüman türk, dinin dəğişmiş bacısın satar, qardaşın atar

BACISIN : Turuz Dictionary

-müslüman türk, dinin dəğişmiş bacısın satar, qardaşın atar