Multilingual Turkish Dictionary

BACITRACIN

BACITRACIN : English Turkish Medicals

Bacillus subtilis grubu organizmalardan elde edilen bir antibiyotik