Multilingual Turkish Dictionary

BACK-LOG

BACK-LOG : English Azerbaijani Turkish

borc, yerinə yetirilməmiş sifarişlər