Multilingual Turkish Dictionary

BACON SAVE ONE;S

BACON SAVE ONE;S : English Azerbaijani Turkish

sudan quru çıxmaq, tükünü kola verməmək