Multilingual Turkish Dictionary

BACTERIOLYSIS

BACTERIOLYSIS : English Turkish Medicals

Bakteriler vasıtasiyle meyana getirilen kimyasal ayrışma;
Bakteri hücrelerinin imhası