Multilingual Turkish Dictionary

BACTERIOTOXEMIA

BACTERIOTOXEMIA : English Turkish Medicals

Bakteri toksinlerinin kana geçişi, bakteri toksinlerin sebep olduğu zehirlenme hali