Multilingual Turkish Dictionary

BACVURMAQ

BACVURMAQ : Turuz Dictionary

acqurmaq. basqurmaq. basvurmaq. qıcırlamaq. qıyırlamaq. qıycırlamaq. qıyırlamaq. qıyılamaq. güycləmək. gücləmək. güc, quvvət göstərmək. nərsənin üstünə yügürmək. itinmək. hızlanmaq.
yel ged gedə qıyıladı

BACVURMAQ : Turuz Dictionary

acqurmaq. basqurmaq. basvurmaq. qatlatıdmaq. çəkdirmək. çəkdirtmək. tutulatmaq. qəbulatmaq. qısdırmaq. gücləmək. qıvratmaq. qıvrıtmaq. kirgitmək. kitgitmək. darıtmaq. gücətmək. gücləmək. gücürrəmək. qıldırmaq. təhmil, məcbur edmək

BACVURMAQ : Turuz Dictionary

bacqurmaq. basqurmaq. basvurmaq. gərikditmək. gəritmək. qıvratmaq. qıvrıtmaq. gücürrəmək. gücləmək. qıldırmaq. basdırmaq. soxmaq. çapdamaq. bağdamaq. döğətmək. dövətmək. məcbur edmək. icbara qoymaq. kirgitmək. kitgitmək. darıtmaq. gücətmək

BACVURMAQ : Turuz Dictionary

acqurmaq. basqurmaq. basvurmaq. qıcırlamaq. qıyırlamaq. qıycırlamaq. qıyırlamaq. qıyılamaq. güycləmək. gücləmək. güc, quvvət göstərmək. nərsənin üstünə yügürmək. itinmək. hızlanmaq.
yel ged gedə qıyıladı

BACVURMAQ : Turuz Dictionary

acqurmaq. basqurmaq. basvurmaq. qatlatıdmaq. çəkdirmək. çəkdirtmək. tutulatmaq. qəbulatmaq. qısdırmaq. gücləmək. qıvratmaq. qıvrıtmaq. kirgitmək. kitgitmək. darıtmaq. gücətmək. gücləmək. gücürrəmək. qıldırmaq. təhmil, məcbur edmək

BACVURMAQ : Turuz Dictionary

bacqurmaq. basqurmaq. basvurmaq. gərikditmək. gəritmək. qıvratmaq. qıvrıtmaq. gücürrəmək. gücləmək. qıldırmaq. basdırmaq. soxmaq. çapdamaq. bağdamaq. döğətmək. dövətmək. məcbur edmək. icbara qoymaq. kirgitmək. kitgitmək. darıtmaq. gücətmək