Multilingual Turkish Dictionary

BAD BADƏK

BAD BADƏK : Turuz Farsca - Türkce

uçurtma (kağızquş: yasıtquş. yasıtdan (kağızdan) düzəlmiş, sap bağlanaraq, yelə tutulub uçurlan uşaq oyunçağı)