Multilingual Turkish Dictionary

BADAQ

BADAQ : Az Turkish Farsi

ا.بند، پالهنگ. اندازة پا. حلقه‎ای که به پای پرنده‎های خانگی کنند. حلقة آهنین پهنی که شاخة شکسته درخت را با آن محکم می‌کنند. گل میخ

BADAQ : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is.
B ax badalaq.
Sınmış ağacı berkitmek üçün ona keçi-rilen enli demir halqa.
Ev quşlarmm ayaqlarına bağlanan bağ, ip, halqa.
Yastıbaşlı, itiuclu demir ve ya ağac mıx, mismar; gülmıx.