Multilingual Turkish Dictionary

BADBAN

BADBAN : Turuz Farsca - Türkce

yalkən yelçin. yeli dərib, yellə gedən.
yelçin açıb, uclara (uzaqlara) qaçıb.
yelçin gəmi.
yelçin qayıq

BADBAN : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [fars.] Ensiz nazik taxta çer-çiveye yapışdırılmış ve uzun sapa bend edi-lerek, havaya uçurulan kağız; çerpeleng. Badban uçurmaq.
Barıt və qeyri bu kimi atılan əczaları şar və badban ilə havaya qal-dırıb orada atanda havada olan qazlar qəliz-ləşib və yağış olub yerə düşür. H.Zerdabi.