Multilingual Turkish Dictionary

BAFA

BAFA : Az Turkish Farsi

ا.دستة خوشه گندم، برنج و غیره

BAFA : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. məh. Derz bağlamaq üçün biçin-çinin biçib bağladığı sünbül toplusu. [Hü-seyn:] Marquşa, bəs özgə vədə beş bafadan bağlayırdın? Ə.Veliyev. Qırmızı yaylıqlı
kəndli.. bağladığı bafanı alıb, Büləndinya-nına gəldi. Ə.Əbülhesen.