Multilingual Turkish Dictionary

CA DADƏN

CA DADƏN : Turuz Farsca - Türkce

aldırmaq
onu özaralarına aldırdılar

CA DADƏN : Turuz Farsca - Türkce

əkitmək əkləmək.(insert)

CA DADƏN : Turuz Farsca - Türkce

ornatmaq yerlətmək