Multilingual Turkish Dictionary

CA OFTADƏN

CA OFTADƏN : Turuz Farsca - Türkce

otruşurmaq yerinə oturmaq, düşmək

CA OFTADƏN : Turuz Farsca - Türkce

singirmək yerinə oturmaq, düşmək