Multilingual Turkish Dictionary

CA XALİ DƏDƏN

CA XALİ DƏDƏN : Turuz Farsca - Türkce

qayırmaq rədd edmək.
iki yumruqdan birin qayırdı, amma ikincisi yıxdı biləsin