Multilingual Turkish Dictionary

CA YƏXİ

CA YƏXİ : Turuz Farsca - Türkce

çalma buz qabı. (içgi, nəsəni soğutmaq, soğuq saxlamaq, yaxud tikə buz işlətmək (tükətmək) ötrü) buz tikələri, oğuntusu yerləşdirilən qoraqlı qab