Multilingual Turkish Dictionary

CA'L

CA'L : Turkish Risale

Yaratmak, halk. * Almak. * İş işlemek. Yapmak. * Bu kelime Kur'ân-ı Kerim'de onüç vecihle kullanılmıştır:
Tafak ve ahz (inşâ ve ikbal) mânasına; bir işi işlemeğe müteveccih olup başlamak ve işler olmak.
Halketmek, yaratmak.
Kavl ve irsal.
Tehiyye ve tesviye (tanzim ve düzeltme).
Takdir.
Tebdil.
Bir şeyi bir şeye dâhil etmek.
Bir şeyi kalbe ilka ve İlhâm eylemek.
İtikat.
Tesmiye.
Bir şeyi diğer bir şeyden icad ve tekvin.
Bir şeyi bir sıfat ve hâletten diğer bir sıfat ve hâlete döndürmek, kılmak, tasyir.
Bir nesne üzerine hükmeylemek gerek hak ve gerek bâtıl olsun
vaz'eylemek bir hususu bir kimse ile bir vecih üzere şartlaşmak ve azv ve nisbet eylemek ve hükm-ü şer'i. (L.R.)

CA'L : Ottoman Turkish

"Yaratmak, halk. * Almak. * İş işlemek. Yapmak. * Bu kelime Kur'ân-ı Kerim'de onüç vecihle kullanılmıştır:
Tafak ve ahz (inşâ ve ikbal) mânasına; bir işi işlemeğe müteveccih olup başlamak ve işler olmak.
Halketmek, yaratmak.
Kavl ve irsal.
Tehiyye ve tesviye (tanzim ve düzeltme).
Takdir.
Tebdil.
Bir şeyi bir şeye dâhil etmek.
Bir şeyi kalbe ilka ve İlhâm eylemek.
İtikat.
Tesmiye.
Bir şeyi diğer bir şeyden icad ve tekvin.
Bir şeyi bir sıfat ve hâletten diğer bir sıfat ve hâlete döndürmek, kılmak, tasyir.
Bir nesne üzerine hükmeylemek gerek hak ve gerek bâtıl olsun
vaz'eylemek bir hususu bir kimse ile bir vecih üzere şartlaşmak ve azv ve nisbet eylemek ve hükm-ü şer'i. (L.R.)"