Multilingual Turkish Dictionary

CAGED STORAGE

CAGED STORAGE : English Turkish military

MUHAFAZALI DEPOLAMA YERİ:Bina içinde, hırsızlığı önlemek veya tehlikeli malzemeyi tecrit etmek üzere, özel surette muhafaza altına alınmış veya etrafı engelle çevrilmiş, ayrı depolama sahası