Multilingual Turkish Dictionary

CAH-CALAL

CAH-CALAL : Azerbaijani English Dictionary

i. luxury; [təmtəraq] splendour, magnificence

CAH-CALAL : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [ər.] Calal, ehtişam, bü-sat, debdebe, temteraq, var-dövlet, ezemet. Keçmişdəki.. cah-calaldan, mal-dövlətdən, sövt-sədadan şair bir əsər görməyib.. əhva-latı necə ki var, artıq məharətlə öz dusti-həqiqisi olan Mirzə Fətəli Axundzadəyə ya-zır.. F.Köçerli. [Cahangir ağa:] Belə cah-calaldan öz ixtiyarınla əl çəkmək istəmirsən. S.S.Axundov. Dəyişmərəm dost təbəssü-münü dünyanın cah-calalına. N.Refibeyli.