Multilingual Turkish Dictionary

CAHANGİR

CAHANGİR : Azerbaijani English Dictionary

i. [istilaçı] subjugator; conqueror

CAHANGIR : Azerbaijani Explanatory Dictionary

is. [fars.]
Dünyanı istila eden, dünyanı tutan, ölkeler feth eden; im-perialist. [Elxan:] Mən üzümə bir din qalxa-nı çəkib cahangirlərin cəlladlığını qəbul edə bilmərəm. C.Cabbarlı. Cahangirlər bir daha güvənməsin özünə; Sarsıdacaq onları həqi-qətlərin səsi. S.Rüstem. Keçdi yerin üzərin-dən qərinələr bir an kimi; Cahangirlər, hökmdarlar xəzəl olub, külə döndü.
N.Refibeyli.
çox meşhur, dünyada meşhur, cahan-şümul. [Atabey Qetibeye:]
.Sənin atan hökmranlıq etdiyi bir məmləkətdə iki ca-hangir şair bir arıq inəyin südü ilə yaşayır.
M.S.Ordubadi.