Multilingual Turkish Dictionary

CAHAZSIZ

CAHAZSIZ : Turuz Farsca - Türkce

dolumsuz sapsız (nərsiyə saplanmış, yədənmiş, qoşulmuş nərs). cihazsız.
dolumsuz qızı bəy yoğşamaz: cahazsız qızı kürəkən bəğənməz, oxşamaz